نور معرفت
دهمین كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ،

گرفتار ركود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خطرناكی هستیم

گرفتار ركود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خطرناكی هستیم

به گزارش نور معرفت رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران گرفتار رکود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت عملی، بهینه و بسامان با کاستن از نوسان و نابسامانی ها می تواند کارآمدی دولت و نظام را ارتقا دهد.


به گزارش نور معرفت به نقل از ایسنا، علیرضا صدرا امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله خود با عنوان "گفتمان سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" را عرضه کرد.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که مقاله خویش را در سالن شماره دو کنفرانس عرضه کرد، پیشرفت را دارای چهار مرحله تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی و تحقق علمی عینی دانست و اضافه کرد: تبیین علمی نظری بخصوص حِکمی - فلسفی حتی کلامی، علمی انسانی و اجتماعی یا سیاسی و فقهی حقوقی پیشرفت و الگوی پیشرفت پیش تر انجام شده است. ترسیم علمی فنی مبانی، تدابیر، افق، رسالت و آرمان توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی به تازگی نهایی شده است.
این استاد دانشگاه تهران افزود: سند الگو توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید تا از آغاز سال۱۴۰۰ و تدوین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عملیاتی شود. بمثابه سند پایین دستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند بالادستی اسناد چشم اندازی و سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هم اینک ترویج عمومی و تحقق عینی الگو در جریان است.
این استاد دانشگاه تهران متذکر شد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در صورت گفتمان سازی درست و تحقق سازی دقیق چه بسا حرکت زیگزاگی و پاندولی جاری دولت ها و حتی مجالس، در چهل سال گام اول نظام جمهوری اسلامی ایران را با عنایت به جمهوریت نظام و جابجایی دوره ای مجالس و دولتها، فرو می کاهید. در عوض امکان حرکت متکامل یعنی پلکانی پیشرفت کشور را فراهم می آورد. حرکت زیگزاگی و پاندولی دولت ها، سبب نوسان و نابسامانی شده و مسبب عدم کارآمدی، بهره وری و اثربخشی بهینه و بسامان کشور شده است. فلسفه و حکمت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت پلکانی دولتها و در نتیجه افزایش ثبات و ارتقای کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
صدرا افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران باوجود کارآمدی زیرساختی ارزشی، بینشی و منشی ایرانی و اسلامی که هر دو ظرفیت تمدن سازی پیشین از خود نشان داده اند، به جهت برخی نارسایی و ناسازوارهای ساختاری بخصوص ناسازوارهای قانونگذاری، سازمان اداری و راهبردی سیاستگذاری های ناپایدار، هم اینک گرفتار رکود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و اگر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هر چه علمی تر، رساتر و سازوارتر باشد و عملی تر، بهینه تر و بسامانتر شود، با کاستن از نوسان و نابسامانی ها، کارآمدی دولت و نظام را ارتقا داده و پیوستگی حرکت و پیشروی کشور را به شکل فراتر تضمین کرده و پیشرفت برتر آنرا تأمین می کند.
وی تصریح کرد: مقدمه و لازمه این حرکت علمی، الگوسازی عملی پیشرفت بعد از فاز نخست الگوسازی پیشرفت شامل مرحله اول تبیین علمی نظری الگوی پیشرفت و مرحله دوم ترسیم علمی عملی. فاز دوم شامل مرحله سوم گفتمانسازی و مرحله چهارم تحقق سازی آن است، همچون و بخصوص پایش آن است. این فرای کاوش چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تبیین علمی و ترسیم عملی آن بوده و نیازمند پردازش چرایی، چیستی و چگونگی گفتمان سازی و تحقق سازی و همچون پایش بخصوص تحقق الگوی پیشرفت و پیشرفت الگو و پیشرفت کشور است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به اینکه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایندی فراهم آمده و فراگیر مراحل چهارگانه تبیین، ترسیم، ترویج و تحقق است، اظهار داشت: مراد الگوسازی علمی، (فنی) عملی، راهبردی و نرم افزاری است. مرحله اول تبیین علمی نظری (حکمی، دانشی اجتماعی و فقهی حقوقی) الگو و مرحله دوم ترسیم علمی (فنی) عملی آن، با گفتمان نخبگانی علمی و عملی انجام شده و پشت سر گذاشته شده است. مرحله سوم ترویج علمی عمومی و مرحله چهارم تحقق علمی عینی الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشرو است.
صدرا اظهار نمود: ترویج علمی عمومی به منظور اجماع سازی و عزم سازی ملی بایسته بوده با گفتمان سازی در اهم سطوح سه گانه استدلالی علمی نخبگانی، تبلیغات علمی مردمی و توجیهی علمی فنی مدیریتی و سیاسی بخشهای سه گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حوزه های دولتی، عمومی و خصوصی گستره های داخلی و خارجی صورت پذیرند. تحقق علمی عینی به منظور راهبردی سازی، کاربردی سازی، اجرایی سازی، جریان سازی تا جاری سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تقسیم کارملی انجام گیرد. در ساختار راهبردی سازمانی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اول، راهبردی سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. افق ۵۰ ساله و دیگری تدابیر ۶۰ گانه سند الگو در چارچوب چشم انداز ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ساله و سیاستهای کلان. دوم کاربردی سازی و قانونمندی یعنی قانون سازی و قانونی سازی؛ یکی چشم اندازهای افق و دیگری سیاستهای کلان تدابیر الگو در چارچوب یک قانون برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که میتوان آنها را از این پس قانون برنامه های پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواند.
وی ادامه داد: دوم، قانون بودجه سالیانه و تخصیص و تأمین اعتبارات لازم تبصره ها و پیوستها (طرح های) سیاستهای کلان تدابیر الگوی تنظیمی پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون های تخصصی، برنامه و بودجه، تلفیق و صحن عمومی) و سایر قوانین عادی لازم و کافی سیاستهای کلانی تدابیر ۶۰ گانه با و در جهت دستیابی به چشم اندازهای دوره ای افق۵۰ ساله الگو است. به تعبیری قانونگذاری برنامه ای، بودجه ای و عادی بر اساس، در حدود و در جهت سیاستهای کلان تدابیر و چشم انداز افق الگوی پیشرفت است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: سوم، اجرایی سازی قوانین برنامه ای، بودجه ای و عادی مجلس چشم اندازهای افق و سیاستهای کلان مجمع تدابیر الگوی مرکز و قانونمنداری دولتی، عمومی و خصوصی ملی در کشور است.
صدرا تصریح کرد: چهارم، جریان سازی قوانین الگو توسط بخش عمومی. پنجم، جاری سازی قوانین توسط بخش خصوصی و ششم، قضایی و جزایی سازی قوانین الگو توسط قوه قضایی است. بدین سان الگومندی شامل الگوداری و الگومداری منتج به قانونمندی شامل قانونداری و قانونمداری شده و بسامانی و ثبات در سیر پیشرفت پلکانی به جای پاندولی و زیگزاگی کشور و نوسان و نابسامانی را به دنبال خواهد داشت.
منبع:

1400/02/30
13:07:58
5.0 / 5
731
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد