نور معرفت
در نشست بررسی اسلام ستیزهای اخیر در هندوستان مطرح شد؛

گسترش افراطی گری در هندوستان می تواند به جنگ ختم شود

گسترش افراطی گری در هندوستان می تواند به جنگ ختم شود

نشست بررسی اسلام ستیزهای اخیر در هندوستان با حضور مرضیه کردافشاری پژوهشگر و نویسنده و دانشجوی سابق در هندبه میزبانی انجمن شهید ادواردو آنیلی و مؤسسه رهیافتگان اجرا شد.به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، نشست بررسی اسلام ستیزهای اخیر در هندوستان با حضور مرضیه کرد افشاری پژوهشگر و نویسنده و دانشجوی سابق در هند به میزبانی جمال طاهری مدیر انجمن شهید ادواردو آنیلی و مدیر مؤسسه ره یافتگان در اینستاگرام انجام شد.

کردافشاری در ابتدای این جلسه، هند را دارای یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت عنوان نمود و اظهار داشت: باتوجه به جریانات اخیر، هند را باید به دو تاریخ تقسیم کرد تاریخ پیش از ۲۰۱۴ و پس از ۲۰۱۴؛ پیش از ۲۰۱۴ حزب کنگره در آنجا حاکم بوده است و سیاست های آنها هند را به سمتی برده بود که تمام ادیان و مذاهب زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشته و توانسته بود یک دولت سکولار را تشکیل دهد و تمام ادیان توانسته بودند در این موقعیت رشد پیدا کرده و جایگاه خوبی پیدا کنند.
وی افزود: در این حزب مسلمانان و مسیحیت بسیار عالی رشد کرده بودند. ما حزب کنگره را با رهبرانی مثل جواهر لعل نهرو و گاندی و مواضع اش در پشتیبانی از فلسطین در اجلاس های غیر متعهدها می شناسیم. حزبی که اهتمام در ایجاد فرصت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی برابر، برای تمام اقشار جامه و اقلیت ها ضعیف تر داشته است، و این سیاست ها در فرهنگ مردم بروز و ظهور داشته است. ما در یک کوچه که ساکن بودیم همسایه های هندو مسیحی و مسلمان داشتیم و اینها در آنجا به دیدار همدیگر می رفتند و برای من خیلی جالب بود که اعیاد مسلمانان مثل عید فطر و عید قربان، مسلمان ها درهای خانه خودرا باز می گذاشتند و هندوها به دیدن مسلمانان می آمدند. من از نزدیک چنین هندی را شاهد بودم.
کردافشاری، با ذکر خاطره ای عنوان کرد: به سبب این که هر روز هم بامداد و هم پس از ظهر کلاس داشتم، به سبب نبود نمازخانه در دانشگاه، ناچارا نماز ظهر را در وقت ناهار (که زمان فراغت دانشجوها برای صرف ناهار بود) در کلاس درس می خواندم. یک روز گوشه ای جا نماز را پهن کرده بودم و مشغول نماز خواندن بودم که دیدم دوستان هندوی من کفشهایشان را به دست گرفته و از کنار سجاده من با نوک انگشتان پا، اهتمام داشتند به آهسته عبور کنند. چطور ممکنست یک هندو به مکان عبادت یک مسلمان چنین احترامی بگذارد.؟ آنها در مذهب خودشان معتقدند نباید با کفش به معبد وارد شوند و این احترام را حتی به مکان عبادت من مسلمان هم می گذاشتند، و این نخستین تجربه ای از رفتار هندوها به نماز خواندنم بود.
وی اظهار داشت: بطور قطع قوانین حاکمی وجود داشته است تا برای اینها فرهنگ سازی شود تا به عقاید مسلمان ها احترام بگذارند. کما این که چنین موردی هم بود و هر تبلیغی که انجام می شد از فرهنگ سازی وحدت هم در آن استفاده می کردند. بعنوان مثال تبلیغ شوینده ای بود که صاحبخانه ای هندو برای مستأجر مسلمان خود افطار درست کرده بود.
در ادامه کرد افشاری با پاسخ به پرسشی در خصوص این که آنها کافر محسوب می شوند یا نه؟ اظهار داشت: آنها مشرک محسوب می شوند چون خدای واحدی ندارند. مشرک هستند و در فقه اسلامی در وضعیت سخت چنین مطالبی مطرح نمی گردد. در جامعه مسلمان و هندو رفتارهای مواجهه گرانه اگر به وجود بیاید موجب تنش می شود. هندی ها بیشتر گیاه خوار هستند و نسبت به حساسیت مسلمانان اطلاعات کامل دارند. و این احترام دو جانبه بوده است هم از سمت مسلمان ها به هندوها و مسیحیان و هم از سمت هندوها و حتی احترام بین شیعیان و اهل سنت کاملاً مشهود بود. من دوستی از اهل سنت داشتم که این دوستم نسبت به اموال من که فردی شیعه بودم بسیار متعهد و پایبند بود و این فقط یک دفعه نبوده بلکه موارد مختلفی از دوستان اهل سنت خودم دیدم.
کردافشاری اضافه کرد: جمعیت مسلمانها نزدیک به سیصد میلیون است و در میان این مسلمانها چیزی حدود ۱۸ درصد شیعه هستند که نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون می شود. پیش از ۲۰۱۴ شیعیان به آسانی در هند تبلیغات می کردند و در شهر حیدرآباد، شیعیان تبلیغات خودشان را داشتند و سبب گسترش شیعه می شد. در زمان حزب کنگره سیاست ها به صورتی بود که کسی که در مسندی می نشست دین و مذهبش مهم نبود و شرایطی فراهم شده بود تا همه مذاهب در مسند و رأس قدرت بنشینند و این به نفع اقلیت های مذهبی، خصوصاً مسلمان ها بعنوان بزرگترین اقلیت مذهبی هند، تمام شده بود.

وی درباب سیاست های هند گفت: ایالت های مختلف هندوستان هر کدام، یک حزب و یک مجلس و نخست وزیر مجزا دارند. ممکنست در یک ایالت یک حزب قدرت داشته باشد و در ایالت دیگر حزب دیگر و متفاوتی. ولی سیاستگذاری های کلی و قوانین کلی توسط دولت مرکزی و مجلس ملی هندوستان انجام می شود که هم اکنون در کنترل حزب تندروی هندوئیسم بی جی پی می باشد. اما برگردیم به تاریخ پس از سال ۲۰۱۴ که آقای مودی نخست وزیر شده است و حزب بی جی پی توانست قدرت بگیرد. حزب بی جی پی با گرایش های هندوئیسم و نژادپرستانه و به ویژه ضد اسلام است. در این حزب تمام ادیان و مذاهب کنار گذاشته می شود و تنها هندوئیسم مهم می شود.
کردافشاری افزود: آقای مودی لکه سیاهی در پرونده خود دارد. در سال ۲۰۰۲ زمانی که ایشان نخست وزیر گجرات بود در این منطقه بیش از هزار مسلمان قتل عام و نسل کشی می شوند. همچون زنان و کودکان مسلمان در خانه هایشان سوزانده می شوند. جریان از این قرار بود که چند هندو به طرز مشکوکی کشته می شوند و هندوهای افراطی قتل عام گسترده ای را در گجرات انجام دادند و حتی تا سال ۲۰۱۴ این شخص در فهرست سیاه ایالات متحده قرار گرفت.
این پژوهشگر عنوان کرد: در سال ۲۰۱۷ در ایالت گجرات ذبح گاو ممنوع گردید و اگر کسی گاو را ذبح کند به حبس ابد محکوم می شود و این شروع رفتارهای افراط گرایانه هندوها بود. یکی دیگر از این رفتارهای افراط گرایانه، گرفتن مسجد بابر از مسلمانان است. مسجد بابُر که در قرن شانزدهم بنا شده است، این مسجد با ادعای هندوهای افراطی تا سال ها محل نزاع بین مسلمان و هندو بوده است، بطوریکه که هزاران نفر از مسلمانان در آن کشته شدند و پس از آن حزب کنگره اهتمام می کرد راه میانه ای را بگیرد و مسجد بین مسلمانان و هندوها تقسیم شد اما زمان قدرت گرفتن حزب بی جی پی، این مسجد از مسلمانان گرفته شده و به هندوها داده شد در صورتیکه این مسجد توسط محمد بابر تولید شده و حق مسلمانان بود. متأسفانه این رفتارهای نژاد پرستانه ای است که دارد تکرار می شود.
کردافشاری افزود: اتفاقات ضد اسلامی که در هندوستان می افتد خیلی خطرناکست. ممنوعیت حجاب در ایالت اورتاپرادش یکی از همان موارد است. دختران نمی توانند با حجاب در مدارس و دانشگاه ها حاضر شوند و این ظلم بزرگی در حق مسلمانان است. آنها ممنوعیت حجاب را ایجاد کردند تا مسلمان ها مجبور به انتخاب چند راه شوند، یکی این که مسلمانان از رفتن و فرستادن دختران خود به مدارس اجتناب کنند یا مجبور به مهاجرت به ایالت های دیگر شوند و در نهایت با در تنگنا قرار گرفتن مسلمان ها، آنها را مجبور به مبارزه کنند. و از آنجا که مسلمان ها اقلیت هستند بطور قطع پیروز میدان نخواهند بود و اگر گسترش پیدا کند این افراطی گری ها متأسفانه با جنگ داخلی در هند روبرو خواهیم شد.

1400/12/06
20:32:06
5.0 / 5
523
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد