نور معرفت
به صورت مجازی؛

اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم انجام شد

اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم انجام شد

نور معرفت: آئین اختتامیه همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن كریم همراه با رونمایی از آثار این همایش، به صورت مجازی اجرا شد.به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار گردید.

در این مراسم، از کتب مقالات برگزیده، چکیده مقالات، نشست های علمی این همایش و از بخش مقالات پرتال قرآن کریم رونمایی گردید.
در این مراسم، حجج الاسلام والمسلمین احمد واعظی «رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» و محمدصادق یوسفی مقدم «دبیر علمی همایش ملی مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به سخنرانی پرداختند.
همچنین در این مراسم، رؤسای کمیسیون های تخصصی پنج گانه این همایش به بیان گزارشی از مقالات عرضه شده در کمیسیون ها عرضه کردند.

گزارشی از کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم»
دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به عرضه گزارشی از ۶ مقاله عرضه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر حسینی رامندی در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، اظهار نمود: در کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۶ مقاله ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: در این کمیسیون، حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد، مقاله ای را با عنوان «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» عرضه کرد و هندسه مبحث را تقابل حق و باطل و بعنوان محوری ترین مبنای این بحث قرار داد و معتقد بود که در حوزه تکوین، این تقابل وجود دارد ولی بالاترین و آرمانی ترین تقابل بین حکومت جهانی مهدوی و دشمنان و منکران ایشان هستند.
دبیر علمی کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» با اشاره به اینکه عرضه دهنده مقاله «تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی» ۵ مؤلفه و پارامتر را در مقاله خود عرضه کرد، اظهار داشت: اینکه قرآن مبین تقابل دائمی حق و باطل است و اگر بخواهیم از منظر تقابلی به مضامینی قرآنی نگاه نماییم، کاملاً مشهود است که ظلم و عدل، صلاح و فساد، ظلالت و فساد، خیر و شر و مجموعه ای از این مفاهیم، فضای قرآن را درنوردیده و شاخصهای مقاومت و عامل اساسی برون رفت از تنگناهای حق و باطل چه عواملی هستند و اینکه مقاومت مقوله تشکیکی است.
وی اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده، دومین مقاله این کمیسیون با عنوان «شاخص های الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» عرضه کرد که تقریباً مباحث انتزاعی هستند ولی می توانند راهبردهای مشخصی را به جهت اینکه به عملیات و رفتار منجر شود، تعیین کند؛ همینطور عرضه دهنده این مقاله ۱۲ شاخص الگوهای مقاومت را ارائه نمود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی رامندی اظهار نمود: سید عبدالرسول حسینی نودادی مقاله ای با عنوان «شاخص های اجتماعی الگوی برتر مقاومت» را عرضه کرد و بعد اجتماعی مقاومت از منظر قرآن را عرضه و ۹ مؤلفه قرآنی همچون قدرت، علم و ولایت پذیری را بیان کرد و چهارمین مقاله نیز با عنوان «شاخص های فرهنگی گفتمان مقاومت» عرضه شد.
وی اضافه کرد: پنجمین مقاله کمیسیون «الگوهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» که به نظر فاخرترین مقاله در کمیسیون مذکور بود، با عنوان «طراحی الگوی مقاومت اسلامی از منظر قرآن» از سوی مهدیس حمزه ای و زهرا جانجانی عرضه شد که بسیار گویا، علمی، کلاسیک و منطبق با دانش عرضه مقاله است و مخصوصاً از منظر کاربردی و پدیدار شناسی قابل استفاده می باشد.
دبیر علمی کمیسیون «الگوی های مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: آخرین مقاله این کمیسیون نیز توسط حبیب زمانی محجوب با عنوان «عوامل موفقیت های امت های استقامت کننده» عرضه شد و پدیده های اجتماعی قرآن و در جامعه قبل از قرآن و در بستر رابطه پیامبر (ص) و امت شکل گرفته، اشاره و در متن تاریخ مباحث را ملموس تر عرضه می کند.

گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن»
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» به عرضه گزارشی مقالات عرضه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» ۶ مقاله عرضه شد.
وی اضافه کرد: در مقاله اول با عنوان «راهکارهای دستیابی به اقتصادی مقاومتی» به قلم حجت الاسلام والمسلمین یاسر ابوزاده ۳ راهکار فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی عرضه شد که در راهکارهای فرهنگی، اصلاح نگرش اقتصادی، ارتقای فرهنک کار و تلاش، پرهیز از تکیه بر بیگانگان، عنوان شد و توجه به مستمندان، قناعت ورزی و پرهیز از اسراف، تقدیر معیشت، برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت بر هزینه و مصرف، پشتیبانی از تولید ملی و استفاده از امکانات حداقلی بعنوان راهکارهای اقتصادی تبیین گردید.
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» خاطرنشان کرد: مقاله بعدی با عنوان «مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری) مد ظله العالی)» توسط غلامحسین اعرابی عرضه شد که در این مقاله مفاهیمی همچون مقاومت، ایمان، رسالت انسانی، بصیرت، صبر، اعتماد به خدا، نصرت الهی، سنت الهی و اراده قوی بعنوان مصادیق مبانی قرآنی و روایی مطرح گردید.
وی اضافه کرد: مقاله سوم را حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس قدیمی نژاد با عنوان «آموزه های قرآنی مدیریت مقاومت» عرضه کرد و در این مقاله، دو راهبرد برخورد با معاندان بی پروا و راهبرد إعداد إرهابی که چند درس مدیریت مقاومت در این دو راهبرد عرضه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین عیسی زاده اظهار نمود: مقاله بعدی این کمیسیون با عنوان «راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه های قرآن» توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن شیرزاد کمانگر عرضه شد که وی در این مقاله به دو راهبرد الگوی تولید و راهبرد الگوی مصرف را اشاره نمود که در راهبرد الگوی تولید به مواردی همچون کیفیت، تنوع در تولید و نوآوری و بهره وری اشاره شد و در راهبرد مصرف هم بحث قناعت و اسراف مطرح گردید.
وی با اشاره به مقاله بعدی که توسط حجت الاسلام والمسلمین سعید بهمنی با عنوان «قرآن خاستگاه عزت و مقاومت» عرضه شد، اظهار داشت: این عرضه دهنده در مقاله خود خصوصیت های عزت آفرین مقاومت را در ۶ مورد همچون جهان شمولی گستره آموزه ها، غنای آخر ناپذیر و والایی آموزه ها بیان نمود.
جانشین دبیر علمی کمیسیون «مفاهیم، مبانی و اصول مقاومت اسلامی از نگاه قرآن» تصریح کرد: آخرین مقاله نیز دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی بود که توسط حجج الاسلام والمسلمین علی سعیدی و رضا پور صدقی عرضه شد و در ابتدا قائده نفی سبیل را تعریف کردند و در محور اول، مستندات قائده نفل سبیل عرضه و در محور دوم، دستاورد قائده نفی سبیل در مقاومت و در محور سوم نیز جایگاه آیه نفی سبیل در مقابل سلطه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی مطرح گردید.

گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم»
مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» به عرضه گزارشی از مقالات عرضه شده در این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا مؤدب در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در این کمیسیون ۵ مقاله عرضه شد که در مقاله اول با عنوان «دستاوردهای مقاومت و نتایج ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت» که توسط حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر قربانی عرضه شد، اختصاصاً وارد تفاسیر اهل سنت شده بود و در میان مفسران اهل سنت و به خصوص مفسران معاصر و همچنین در بین قرآنیون معاصر مطالعه کنند و اختصاصاً در میان آنها نشان دهند که بحث مقاومت به استناد آیات و روایات چه جایگاه و منزلتی دارند.
وی اظهار داشت: نویسنده مقاله «دستاوردهای مقاومت و نتایج ترک آن از دیدگاه مفسران اهل سنت»، دستاوردهایی همچون پیشرفت علمی، امنیت و آرامشی که به جهت مقاومت حالا در میان جوامع اسلامی واقع شده و دشمن تلاش می کرد تا پایگاه مقاومت را از بین ببرد و مقاومت در این میان چه کاری کرد را بیان نمود.
مدیر کمیسیون «دستاوردهای مقاومت از نگاه قرآن کریم» خاطرنشان کرد: مقاله دوم اثر محمداسماعیل مجلسی و فاطمه زینعلی پور با عنوان «دستاوردهای قائده نفی سبیل در مقاومت اسلامی» بود که کوشیده اند بر مبنای قائده و آیه شریفه قائده به دستاوردها بپردازند و نقش این قائده در حوزه مقاومت را بررسی نمایند.
وی با اشاره به مقاله سوم نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی با عنوان «نقش عزم ملی در تقویت مقاومت اسلامی از نگاه قران کریم» اضافه کرد: نویسندگان کوشیده بودند تا پیدا کنند که بین عزم ملی و مقاومت چه رابطه ای وجود دارد و به استناد آیه شریفه «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ» در سوره مبارکه هود، جامعه مؤمن که یک ملت هستند را مورد تحلیل قرار دهند که مقاله مذکور از مقالات ممتاز این کمیسیون بود.
حجت الاسلام والمسلمین مؤدب اظهار نمود: مقاله چهارم اثر حجت الاسلام والمسلمین حسین رحمانی با عنوان «مؤلفه های اخلاقی مقاومت از منظر دینی» به بخشی از دستاوردهای مقاومت پرداخته بود و مقاله آخر نیز «نقش توحید باوری در مقاومت اسلامی» نوشته حجت الاسلام والمسلمین خراسانی بود که این مقاله هم تلاش کوشایی داشت تا دستاوردهای مقاومت را بیان کند.

گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم»
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» به عرضه گزارشی از چهار مقاله این کمیسیون پرداخت.
حجت الاسلام والمسلمین علی اسدی در آئین اختتامیه همایش ملی «مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» به بیان گزارشی از کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» این همایش که به همت پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و با همکاری قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: در کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» ۴ مقاله عرضه شد.
وی اظهار داشت: نخستین مقاله این کمیسیون توسط حجت الاسلام والمسلمین آل نبی با عنوان «بازشناسی مفهومی و تبیین چالش ها و تنگناهای مقاومت از نگاه قرآن» عرضه شد؛ این نکته لازم به یادآوری است که وقتی یک جامعه اسلامی در شرایط فعلی بخواهد برای حفظ هویت فکری و سیاسی، استقلال و موجودیت خودش تلاش و مقاومت کند، در مقابل دشمن هایی که موجودیت کشورهای اسلامی را تهدید می کنند، به صورت طبیعی، یکسری چالش ها و مشکلاتی را ایجاد می کنند.
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» خاطرنشان کرد: امکان دارد چالش هایی که مقابل کشورها و جریان مقاومت اتفاق می افتد، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و… باشد و امروزه شاهد می باشیم که مقابل کشورهای اسلامی اتفاق می افتد و تهاجم فرهنگی هدفمند مقابل کشورها صورت می گیرد و بازسازی و تقویت گروه های تروریستی انجام می شود که نویسندگان محترم مقالات اهتمام کردند این چالش ها را بیان و نحوه مقابله با آنها را تبیین کنند.
وی با اشاره به باز تولید شبهه ها و شایعه سازی اضافه کرد: دشمن تلاش می کند در زمینه های مختلف با ایجاد شبهه به کشورهایی که در جریان مقاوت هستند، ضرر بزند؛ مورد دوم در حوزه باورها، شبهه ایجاد و چالش مطرح می شود که همچون آنها این است که "شما ۴۰ سال مقاومت کردید و چرا خدا یاری نمی کند"؛ مورد سوم هزینه بر بودن مقاومت را مطرح نمودند و به فرموده مقام معظم رهبری مقاومت هزینه دارد، اما سازش چه بسا هزینه بیشتری داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اسدی با اشاره به مقاله بعدی که توسط مرتضی غرسبان عرضه شد، اظهار نمود: این مقاله با عنوان «چالش های سیاسی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی مقابله با آن» عرضه شد و نویسنده چند چالش را با استناد به آیات قرآن همچون نفوذ، جبهه سازی و کوشش برای ایجاد انزوا و تضعیف جریان مقاومت را بیان نمود.
وی اظهار داشت: مقاله سوم را حجت الاسلام والمسلمین حسینعلی یوسف زاده با عنوان «نسبت سنجی قاعده لا ضرر و لاضرار با الزامات مقاومت اسلامی از نگاه قرآن کریم» را عرضه کرد، که شرعاً ضرر زدن به جان، مال و جامعه اسلامی شرعاً درست نیست، و وقتی مقاومت اتفاق می افتد، طبیعتاً ضرر می دهیم و آیا هر جایی و به هر قیمتی که ضرر اتفاق می افتدف باید به این قائده عمل کنیم؟ که ایشان نتیجه گیری کرد که مقاومت به خاطر حفظ دین و موجودیت جامعه اسلامی است و این نسبت ها درست نیست و ضررهایی که اتفاق بیافتد، در اینباره مشکلی ندارد.
دبیر علمی کمیسیون «چالش های مقاومت از نگاه قرآن کریم» تصریح کرد: مقاله آخر توسط حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین شفیعی دارابی و فرزانه سبحانی چگینی با عنوان «واکاوی چالش های اقتصادی مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن» عرضه شد و با رویکرد اقتصادی چالش ها را بیان و تلاش کردند با آیات قرآنی راهکارهایی برای این چالش ها مطرح کنند.


منبع:

1399/07/04
12:00:25
5.0 / 5
1306
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد