نور معرفت
رئیس مركز تحقیقات اسلامی مجلس:

دین را در فقه خلاصه نکنیم

دین را در فقه خلاصه نکنیم

به گزارش نور معرفت قم رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به ماموریت های این مرکز برمبنای اصل چهارم قانون اساسی اظهار داشت: نگاه ما برمبنای الهام از اصل چهارم قانون اساسی در حوزه انطباق قوانین با موازین اسلامی، حداکثری است، بر همین اساس، تاکید داریم باید از همه ظرفیت های حوزه های علمیه در مباحث قانونگذاری استفاده گردد.


دکتر عطاء الله رفیعی آتانی در اولین جلسه گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی باید به دنبال اشراب معارف دینی در قانون باشیم، و قانونگذاری باید مبتنی بر معارف دینی باشد.
وی افزود: گرچه تدوین کنندگان قانون اساسی در جایی که وظایف شورای نگهبان را از همین منظر مطرح می کردند، عدم مغایرت با احکام شرعی را مطرح نمودند.
*ماموریت اصلی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
وی افزود: مأموریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی، قانونگذاری باید مبتنی بر موازین شرع و معارف دینی باشد و ما هم دنبال نگاه حداکثری بر وفق اصل چهارم قانون هستیم و این کار پشتوانه قانونی هم دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که فضلای حوزوی با همین نگاه حداکثری در عرصه قانون گذاری از کانال مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ورود کنند.
*دین را در فقه خلاصه نکنیم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همینطور با اشاره به اینکه دین را نباید تنها در فقه خلاصه نماییم، اظهار داشت: با این که فقه کار اصلی ما هست، ولی دستاوردهای نوپدید که در ظرف گفتمان علوم انسانی اسلامی بوجود آمده مانند اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و روانشاسی اسلامی و غیره را هم باید به رسمیت بشناسیم، این علوم لزوما و به معنای خاص خودش، فقهی نیست، هرچند از فقه بهره مند هستند. این دستاوردهای انقلاب اسلامی است که بر مبنای لزوم پیش آمده و نباید خویش را محدود نماییم.
وی اظهار داشت: ما به معنای عام کلمه پژوهش دینی می نماییم که فقه هم جزئی از آن است، ولی از سایر دانش ها با همان جدیت و شدت استفاده می نماییم ولی خویش را محدود به فقه مصطلح نمی نماییم چون قانونگذاری هم محدود به آن نیست.
*ضرروت توجه به جایگاه فرهنگ
وی ضمن اشاره به این که فرهنگ باید اصل باشد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی از منظر فرهنگی درخشیده و انقلاب بر همین مبنا شکل گرفت ولی به علل متعدد امروز اقتصاد اصل شده است، این اولویت هم مبانی نظری خویش را پیدا کرده و در عمل هم برنامه های توسعه عموما با ماهیت اقتصادی انجام می شود.
دکتر رفیعی آتانی تصریح کرد: در حالیکه نظام و جوهر واساس برنامه ها باید فرهنگی باشد و این یکی از اشکالات و گرفتاری های ما می باشد، تا وقتی که به این نتیجه برسیم که اساس برنامه های کشور باید بر اساس فرهنگ باشد، کار درست نمی گردد، چون حالا اساس چیز دیگری است.
* فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود کنیم
او همینطور با اشاره به اینکه فرهنگ را نباید به فرهنگ دینی محدود نماییم، اظهار داشت: فرهنگ دینی با همه اهمیتی که دارد، اما نباید فرهنگ را به فرهنگ دینی محدود نماییم، بلکه اصل ما باید نگاه دینی به کل فرهنگ باشد، دیدگاه هایی که از جمهوری اسلامی روی خوشی ندارند دوست دارند که ما روی فرهنگ دینی تاکید نماییم ولی به نگاه دینی به مقوله فرهنگ کاری نداشته باشیم.
وی افزود: رسالت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید این باشد که به فرهنگ نگاه دینی داشته باشیم و اگر غفلت نماییم جامعه به سمت سکولار شدن پیش می رود.
وی افزود: جمهوری اسلامی می گوید باید فرهنگ دینی را وارد این عرصه ها بکنیم، یعنی نگاه دینی به کلیت کارها و فرهنگ ها داشته باشیم، ما باید رسالت وهویت خویش را بازخوانی نماییم.
دکتر رفیعی آتانی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مشاور مجلس است، اظهار داشت: حق رای تنها مخصوص نماینده است و مراکز وابسته به مجلس هم نقش مشاور دارند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهشها مشاور های جدی هستند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همینطور اظهار داشت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مرتبط تر و گسترده تر خواهد شد.
دکتر رفیعی آتانی بیان داشت: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و وظیفه نظارتی آن مغفول مانده است، یکی از کارهای خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید تقویت بعد نظارتی مجلس در حوزه فرهنگی باشد و این کار را باید رسالت خود بدانیم و به مجلس و نماینده مشاوره دهیم.
*تاکید بر پیش نویس های تقنینی
وی افزود: دادن پیش نویس های طرح ها از مباحث مهمی است، در جاههایی که احتیاج به قانونگذاری وجود دارد و مجلس شورای اسلامی هم در این حوزه اقدامی نکرده است، ما پیش نویس های تقنینی عرضه دهیم.
وی بیان داشت: در جاههای که فقر و خلاء های قانونی وجود دارد باید پیش نویس قانونی دهیم.
وی ضمن اشاره به لزوم مطالعات بنیادی افزود: بعضی از پژوهشها به کلیت قانونگذاری کمک می
کند ولی امکان دارد نتوانیم آنرا با یک طرح و لایحه معین آنرا متناظر نماییم، ولی اگر پرسش هایی را پاسخ دهیم بسیاری از طرح ها ولوایح تحت تأثیر این پرسش ها شکل خواهد گرفت.
وی ضمن اشاره به این که همه جلسات و مباحث باید پیوست پژوهشی داشته باشند، اظهار داشت: در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، اصل این است که اول پژوهش نماییم و بعد در جلسات حاضر شویم، تنها کارشناسانی در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا می کنند که متن پژوهشی یا گزارش علمی را تولید کرده باشند.
دکتر رفیعی آتانی یادآورشد: خروجی همه پژوهشها هم باید قابل انتصاب به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد، نه یک گروه یا کمیته خاص؛ گروههای مختلف باید در مورد خروجی متن ها، با هم همفکری داشته باشند.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دنبال استفاده از ظرفیت همه موسسات و مراکز علمی است، ازاین رو ما یک ستاد علمی تشکیل خواهیم داد که همه ظرفیت های موجود حوزه را احصاء و در اختیار نهاد قانونگذاری قرار دهد و تلاش خواهیم کرد که با سایر مراکز هم موازی کاری صورت نگیرد.
دکتر رفیعی آتانی ضمن اشاره به دغدغه برخی پژوهشگران در خصوص وجود دو مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در قم اظهار داشت: امروز با تدبیر رئیس مجلس این مشکل برطرف شده است.
در ادامه این نشست برخی اساتید و محققان عرصه فرهنگ که عضو کمیته های گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم هستند، به اظهار ونظر پرداختند.
حجت الاسلام والمسلیمن غلامرضا پرهیزگار عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) طی سخنانی پیشنهاد داد: به جهت اینکه جلسات و فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بازخورد بیشتری داشته باشد، باید همه جلسات پیوست پژوهشی داشته باشد.
دکتر حسین شرف الدین دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هم اظهار داشت: عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در 10 سال قبل مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد و خلاء ها و کاستی ها برطرف شود.
وی، جذب افراد فاضل و تحصیل کرده در گروههای علمی، گروه بندی افراد در چارچوب کمیته ها و حلقه ها متناسب با کمیسیون های مجلس، تعامل و ارتباط گروههای علمی مرکز با هم، ارتباط ارگانیک با کمیسیون های چندگانه مجلس، تعیین دقیق مأموریت های مرکز، تقویت بیشتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و... را بعنوان پیشنهاد بیان کرد.
دکتر علی اضغر شعاعی مدیر مرکز امور قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن هم طی سخنانی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی مساجد هم از نظر تولیت و مدیریت و هم برنامه ها و سازکارها باید قوانینی را بگذراند که از موازی کاری در این حوزه خودداری شود و درب مساجد هم به روی مردم باز باشد.
وی افزود: نهادهای زیادی متولی اداره مساجد هستند ولی زمان پاسخگویی کسی حاضر نیست پاسخگو باشد و این مشکل باید از راه نهاد قانونگذاری برطرف شود.
زهرا امین مجد عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان هم طی سخنانی اظهار داشت: رویکرد ما از نگاه انفعالی و تصحیح باید به سمت نظام سازی در عرصه تقنین سوق داده شود، باید سمت وسوی نظام تقنینی کشور به سمت چارچوب های اصلی باشد و تصویری که در آینده هم باید در این نظام سازی ها به آن دست پیدا می نماییم هم باید روشن باشد.
وی افزود: برخی قوانین گاهی هم پوشان وغیرعملیاتی هستند، در ظاهر گاهی دینی است ولی در عمل سبب زدودن سبک زیست دینی می شود.
دکتر جواد ابراهیمی دبیر گروه فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم گزارشی از فعالیتهای این گروه را عرضه داد.
منبع:

1400/10/29
08:55:58
5.0 / 5
624
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد