نور معرفت
آیت الله علی اكبر رشاد در گزارش نور معرفت عنوان كرد؛

مساله مهم، حضور حداكثری پای صندوق رای است

مساله مهم، حضور حداكثری پای صندوق رای است

نور معرفت: آیت الله رشاد سوء اخلاق برخی نامزدها، در کارهای انتخاباتی را بهترین دلیل عدم صلاحیت آنها نزد مردم دانست و با اهمیت ترین مساله را حضور حماسی و حداکثری پای صندوق های رای بیان کرد.آیت الله علی اکبر رشاد رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارهای انتخاباتی برخی نامزدها، ضمن هشدار به مسؤولین، به بیان برخی تذکرات اخلاقی پیرامون رفتارهای انتخاباتی پرداخت.
نگرانی از زوال اخلاق و لطمه به حیثیت نظام در مناظره های انتخاباتی
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران گفت: همیشه وقتی نزدیک انتخابات می شود شخصاً از اوضاع نگران می شوم؛ نگرانی من از جهت سیاسی نیست بلکه از حیث اخلاقی است، بنده نگران اخلاق جامعه و حیثیت نظام و انقلاب می شوم؛ متأسفانه مدتی است در این دوره های اخیر با رفتارهای انتخاباتی نوعاً غیر اخلاقی، آثار سو در وجهه کشور و نظام و انقلاب اسلامی بر جای می ماند، مخصوصاً در سخنرانی هایی که برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دارند یا روشی که مناظرات برگزار می گردد وضعیت بسیار اسف انگیز و فاجعه باری را شاهد می باشیم.
وی اضافه کرد: برخی از نامزدها بسیار اخلاقی، شرعی، متین و موقر عمل می کنند، اما شاهد بودیم و به خاطر داریم طی این دو سه دوره اخیر تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری مع الاسف در مقیاس ملی و بعضی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مقیاس استانی و محلی رفتارهایی انجام دادند و گفتارهایی از آنان سر زد که بعضاً خلاف اخلاق، خلاف شرع بَیِّن، مغایر با قانون و در نهایت جرم قلمداد می شود. به حریف و رقیب خود توهین می کنند و قبح توهین به غیر را در کشور از بین می برند، به رقیب خود تهمت می زنند و دروغ می بندند و قبح دروغ را از بین می برند، وعده دروغ می دهند، با علم به این که می دانند آن وعده هیچ گاه عملی نخواهد شد یا از عهده آنان بر نمی آید و از شئون رییس جمهور و یا نماینده مجلس نیست، به شیوه هایی متوسل می شوند که نظر عده ای عامی را جلب و رأی ایشان را به یک تعبیر خریداری می کنند، یا در مناطق دور افتاده با هدیه دادن و پذیرایی های غیر متعارف می خواهند رأی افراد را جذب صندوق خود کنند، افشای اسرار غیر می کنند و خطای ناآشکار آنان را افشاء می سازند در صورتیکه گاه این افشاء در حد افشای فحشاء قلمداد می شود.
سو اخلاق، نشانه عدم صلاحیت نامزدها نزد افکار عمومی است
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلان اینکه اگر اتهاماتی که نامزدها نسبت به یکدیگر می دهند صحیح باشد افشا کننده صلاحیت شرکت در انتخابات و تکیه زدن بر مسند مسئولیت را ندارد، اظهار داشت: با تخریب هایی که صورت می پذیرد اذهان مردم مشوش می شود. مگر تشویش اذهان عمومی جرم نیست؟ افراد یکدیگر را تخریب می کنند، چهره یکدیگر را مخدوش می سازند بعد مدتی همین افراد مسؤول می شوند. وقتی نامزدها بدون رعایت موازین شرعی و اخلاقی یکدیگر را تخریب کردند بیان کننده فساد است، عده ای این طرف و عده ای دیگر طرف مقابل را متهم می کنند، این اتهامات را که کنار هم قرار می دهیم غیر از این است که ناصالح بودن تعدادی از این افراد معلوم می شود.
وی اضافه کرد: اگر فرد عادی در جامعه نسبت به مقامات و مسؤولان امر غیرواقعی را اشاعه می کند، از او با عنوان تشویش عمومی و آزار اذهان عمومی شکایت می شود و وی را محکوم می کنند؛ اما نمی دانم چرا تعدادی از اتهاماتی که نامزدها نسبت به یکدیگر می زنند و در سطح وسیع موجب تشویش عمومی می شود مجازات ندارد؟
طی این دو سه دوره اخیر تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری مع الاسف در مقیاس ملی و بعضی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مقیاس استانی و محلی رفتارهایی انجام دادند و گفتارهایی از آنان سر زد که بعضاً خلاف اخلاق، خلاف شرع بَیِّن، مغایر با قانون و در نهایت جرم قلمداد می شود
آیت الله رشاد تصریح داشت: نوع دروغ ها و تهمت هایی که زده می شود و نوع تخلفات شرعی و اخلاقی که صورت می گیرد بسیار شدیدتر و غلیظ تر و وسیع تر از تخلفات شرعی و اخلاقی است که بعضی ها مرتکب شده و مجازات می شوند، رواج بد اخلاقی اجتماعی دهشتناک و وحشتناک از آثار سو این رفتارها است، وقتی مردم مشاهده می کنند برخی چهره ها و شخصیت های شناخته شده کشور چنین نسبت های بدِ اخلاقی به یکدیگر می دهند و توهین می کنند خواه ناخواه و قهراً این رویه و طرز مواجه با غیر در جامعه موجه می شود و قبح آن از بین می رود بلکه در میان آحاد و اقشار مختلف جامعه رسوب می کند و تبدیل به فرهنگ می شود، خیلی از این رفتارها خسارت بار است و غیر از این چهره جمهوری اسلامی نزد جهانی مشوش می شود.
وی اضافه کرد: برخی از رفتارها بطور قطع خلاف شرع بَیِّن است، نظام این را باید بررسی کند. باید این آفات و خسارت های جبران ناپذیر محدود شود، یکی از روش ها این است که ضوابطی گذاشته شود تا نامزدها در نطق های انتخاباتی آن ضوابط و اصول را رعایت نمایند. نامزدها برنامه های خودشان را ارائه نمایند نه این که به رقیب خود ناسزا گفته و تهمت بزنند. طبیعی است که مردم به برنامه نامزدها رأی بدهند نه به بداخلاقی و بددهنی آنان. البته افکار عمومی از این رفتارها متنفر هستند.
اهمیت نظارت بر رفتار اخلاقی نامزدها
این استاد حوزه علمیه تهران همین طور تصریح داشت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بدانند این شیوه ها در مجموع به نفع آنان نخواهد بود و در آرای آنان تأثیر منفی می گذارد. ضوابطی باید برای مناظرات، تجمعات و نطق هایی که نامزدها برگزار می کنند وجود داشته باشد حتی ناظرانی گماشته شود تا بر مناظرات نظارت کرده و به طرف های مناظره تذکر دهند.
وی اضافه کرد: افراد در این مناظرات باید خدمات و برنامه های خودشان را ارائه نمایند و وعده های قانونی قابل اجرا بدهند مشکلات را تبیین کنند و راه حل خودشان را برای رفع مشکلات بیان کنند. این مهم مکرر از طرف رهبر فرهیخته انقلاب هم ابراز شده است. دردمندی و راهکارشان را در حوزه رفع مشکلات معیشتی مردم عرضه کنند، انتظام و التزام خود نسبت به دین، اخلاق و حیثیت ملی را بیان کنند و بگویند در رفع مشکلات ملی و فرهنگی چه اقداماتی می خواهند انجام دهند. جمعی باید باشد که در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی نمره اخلاقی به نامزدها بدهند تا مردم بدانند به یک فرد متخلف رأی می دهند یا متخلق.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران با اعلان اینکه برخی از نامزدها با رفتارهایشان اصل نظام را تخریب می کنند اظهار داشت: برخی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس، حتی اساس انقلاب و رهبری و نهادهای قانونی کشور را زیر سوال می برند تا رأی بیاورند آیا این رأی پاک است؟ مراقب قیامت و شخصیت خود باشید. این رفتارها و اخلاق های غیر مشروع آیا صلاحیت نامزدها را زیر سوال نمی برد؟ آیا نباید در برخی از سمت ها شرط عدالت قرار داده شود؟ کسی که نامزد منصب ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی ایران می شود که تحت اشراف یک مرجع و فقیه متقی اداره می شود آیا نباید رییس جمهورش عادل باشد؟ آیا می شود چنین رییس جمهوری رفتارهایی انجام دهد که محرز شود او دیگر عادل نیست؟ آیا کسی که انبوه اختیارات را در مقیاس ملی دارد و ظرفیت های فوق العاده و امکانات فوق العاده ملی در اختیارش است عادل باشد؟ آیا اصولاً ما شانی مهم تر از این داریم که شرط عدالت بر آن مترتب نشود؟
ضرورت حضور در پای صندوق های رأی
آیت الله رشاد در ادامه اشاره کرد: مسؤولیت اجرای انتخابات وظیفه خطیری است و باید رهنمودهای حضرت امام را در مراعات قوانین و ضوابط مورد توجه قرار دهیم و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در نظر داشته باشیم و حرمت و حریم اشخاص را رعایت نماییم و به ضوابط پایند باشیم.
مساله مهم کشور و جامعه حضور حماسی و حداکثری پای صندوق های رأی است پیش از آنکه غم انتخاب اصلح خورده شود باید غم حضور حداکثری را بخوریم
وی اضافه کرد: مردم بدانند اول مساله مهم کشور و جامعه حضور حماسی و حداکثری پای صندوق های رأی است پیش از آنکه غم انتخاب اصلح خورده شود باید غم حضور حداکثری را بخوریم. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند و ایشان مصرّ و معتقد هستند که حضور حماسی و پرشور مردم و حضور حداکثری اقشار مختلف را تامین نماییم این اعتبار نظام را بیشتر می کند به مسئولان نظام اطمینان قلبی می دهد، حیثیت کشور را بالا می برد، تهدیدات را خنثی می کند، اقتدار ملی را بالا برده و می افزاید. این باید اول مسئله ما باشد بجای این که تلاش نماییم مثلاً نامزد مورد نظر ما رأی بیاورد اول فکر نماییم که چه نماییم اکثریت مردم پای صندوق بیایند بجای این که بیشتر در اندیشه این باشیم که بین دو نامزد صالح و اصلح حتی اصلح رأی بیاورد نه صالح.
آیت الله رشاد افزود: اول اهتمام نماییم همه را پای صندوق رأی بیاوریم و البته که ثانیاً آن وقت باید انتخاب اصلح مورد اهتمام باشد البته که باید برای رأی نیاوردن افراد احیاناً و احیاناً ناصالح هم تلاش نماییم البته از راه قانونی و از راه اخلاقی و به شیوه اخلاقی و با رعایت جهات شرعی؛ انتخاب اصلح بسیار مهمست ولی پیش از انتخاب اصلح باید بر حضور حداکثری مردم اهتمام داشته باشیم و با اهمیت ترین و حساس ترین و خطیرترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری است و به مردم عزیز جوان های حزب اللهی و مؤمنین و متدینین و دلسوزان جامعه و نخبگان و دانشگاهیان و حوزویان عرض می کنم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را جز به جز و مو به مو دقت کنیم و پیگیری نماییم ایشان تاکید فرمودند اهتمام نماییم دولتی انقلابی روی کار بیاید دولتی عدالت گرا روی کار بیاید دولتی فساد ستیز روی کار بیاید دولتی دشمن ستیزی روی کار بیاید دولتی که در مقابل دشمن نرمی می کند تواضع می کند کوتاه می آید روی کار نیاید دولتی معتقد به توان داخلی و ظرفیت های داخلی روی کار بیاید عملاً به ظرفیت های لایزال و اختتام ناپذیر داخلی در جنبه های مختلف معتقد و ملتزم باشد دولتی جوان و با نشاط سر کار بیاید افرادی که سنی از آنها گذشته برخی از آنها احیاناً به لحاظ اداری بازنشسته هستند یا باید بازنشسته شده باشند دیگر بالاخره عقلا به این فکر کرده اند که افراد بازنشسته باید بروند بازنشسته شوند فراغت بیشتر داشته باشند، در مسندهای مشاوره و مشورت قرار گیرند یا به کارهای عمومی بپردازند و افراد جوان و پرتوان و بانشاط و کارآمد و البته کاردان و البته کار دیده و البته فهیم و کاربلد کار را به دست بگیرند.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران اضافه کرد: ما داریم می گوئیم کارمندی که به سن ۵۵ و ۶۰ سال می رسد کار کارمندی را زمین بگذارد آن وقت مثلاً کار ریاست جمهوری یا کار وکالت مجلس یا کار شورای شهر کم از کارمندی است؟ آیا در آنجا نباید این جهات رعایت شود؟ لااقل به مثابه ترجیح افراد جوان تر؟ خب این فردی که سنی از او گذشته دست خودش نیست اکثراً حال و حوصله کار جدی و فشرده ندارد. افراد متمکن متمول اشرافیت گرایی که زندگی اشرافی دارند این ها درد مردم را نمی فهمند نمی توانند درد مردم را درک کنند ممکنست بگوییم مقصر هم نیستند اگر در اصل فراهم آوری ثروت مقصر نبوده باشند اما دیگر حال و روز آنها همین است روحیه آنها همین است نمی توانند درد مردم را درک کنند در اسرار روزه ماه مبارک رمضان گفته شده به جهت اینکه گرسنه بمانید که درد گرسنگان را بچشید و بکشید و بفهمید خب کسی که گرسنگی نمی کشد و همه چیز برای وی در حد اعلا و فراتر از حد ضرور همیشه برقرار است این درد خانواده هایی را که می روند از درب قصابی پی و چربی می خرند را به چه صورت می فهمد؟
وظیفه علما در تبیین انتخابات و دعوت حضور حداکثری پای صندوق رأی
آیت الله رشاد درباب رسالت اصلی حوزه های علمیه در روزهای انتخابات عنوان کرد: علما، فضلا، مدرسان حوزه های علمیه و طلاب انقلابی شانیت و رسالتی دارند و این آنکه ابتدا این بزرگواران باید دین را بفهمند و به مردم انتقال دهند، جامعه را راهبری اجتماعی و سیاسی کنند و دیگر این که خدمات اجتماعی به مردم اراده دهند. مردم اگر از برخی مسؤولان دل بکنند و مایوس شوند نباید از علما و حوزه های علمیه دل ببرند و مایوس شوند. یکی از وظایفی که رهبر انقلاب بیان فرمودند راهبری اجتماعی و سیاسی است؛ بدین سبب علما و حوزه های علمیه باید در حد راهنمایی فعالیت کنند و در نزاع های کف خیابان و حزبی نباید ورود کنند. حوزه حزب نیست اما رسالت و شانیت راهبری و روشنگری دارد و مانند حزب در نزاع های حزبی و در چالش های زنده باد و مرده باد احزاب شرکت نمی کند اما شاخص ها و رهنمودهای امامین انقلاب را به خوبی و سادگی می کند تا توجه مردم را به این رهنمودها جلب شود؛ بدین سبب اگر این رهنمودها درست تبیین شود مردم به آسانی می توانند مصداق را پیدا کنند. ملت ایران نسبت به سایر ملل بسیار باهوش هستند و چنانچه شاخص ها خوب و بی طرفانه بیان شود به آسانی راه را می یابند و این رسالت حوزه های علمیه است. حوزه های علمیه نسبت به انتخابات بی تفاوت نباشند و رسالت شرعی خودرا با موازین شرعی، اخلاقی و شانی انجام دهند.


منبع:

1400/03/19
10:27:51
5.0 / 5
442
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد