نور معرفت
۲۴ ذی الحجه سالروز مباهله؛

در روز مباهله چه نماز و دعایی باید خواند؟

در روز مباهله چه نماز و دعایی باید خواند؟

نور معرفت: جریان مباهله پیامبر (ص) نه فقط نشانگر حقانیت اصل دعوت پیامبر (ص) است بلکه نشان دهنده جایگاه اهل بیت(ع) است. مرحوم شیخ عباس قمی درمفاتیح الجنان درباب این روز اعمالی نقل کرده است.به گزارش نور معرفت به نقل از مهر، امروز ۲۴ ذی الحجه سالروز مباهله است. جریان مباهله پیامبر (ص) نه فقط نشانگر حقانیت اصل دعوت پیامبر (ص) است بلکه نشانه جایگاه والای دوده (ع) است. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف مفاتیح الجنان درباب خاصیت ها و اعمال این روز نقل کرده است:
روز بیست و چهارم ذی الحجه بنا بر شهرت بیشتر روزی است که رسول خدا (صلی الله مقابل وآله) با نصارای نَجران مباهله کرد و قبل از مباهله عبا بر دوش مبارک انداخت و حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) را زیر عبا جا داد و اظهار داشت:
پروردگارا هر پیامبری را اهل بیتی بوده که ویژه ترین خلق نسبت به او بودند، خدایا اینان دوده من اند، از ایشان شک و گناه را برطرف ساز و پاک کن ایشان را پاک کردنی کامل، پس جبرائیل نازل شد و آیه تطهیر را در شأن ایشان فرود آورد.
آنگاه رسول خدا (صلی الله مقابل وآله) آن چهار بزرگوار را برای مباهله به بیرون برد، چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقیقت آن حضرت و آثار نزول عذاب را مشاهده نمودند، جرأت بر مباهله را از دست داده و درخواست مصالحه و پذیرش جزیه کردند.
در این روز حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) درحال رکوع انگشتر خودرا به مستمند داد و آیه «إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ..» در شأن آن حضرت نازل شد.
در هر صورت این روز دارای برجستگی و برتری بسیاری است و در آن چند عمل وارد است:
اوّل:
غسل.
دوّم:
روزه گرفتن.
سوّم:
خواندن دو رکعت نماز که در وقت و کیفیت و ثواب مانند «نماز روز عید غدیر» است و این که «آیت الکرسی» در نماز مباهله باید تا «هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ» خوانده شود.
چهارم:
خواندن دعای مباهله می باشد که شبیه به دعای سحر ماه رمضان است و شیخ طوسی و سید ابن طاووس نقل کرده اند، ولی بین روایات آن دو بزرگوار تفاوت زیادی است و من روایت شیخ طوسی را در کتاب «مصباح» برگزیده ام که فرموده است: دعای روز مباهله همراه با مزیت و برتری آن، از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده و آن دعا این است:
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهائِکَ بِأَبْهاهُ وَکُلُّ بَهائِکَ بَهِیٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهائِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِأَجَلِّهِ وَکُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمالِکَ بِأَجْمَلِهِ وَکُلُّ جَمالِکَ جَمِیلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَجَمالِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.
خدایا از تو می خواهم از زیبایی ات به حق بالاترین مرتبه زیبایی ات و همه مراتب آن زیباست، خدایا از تو می خواهم به همه مراتب زیبایی ات. خدایا از تو می خواهم از بزرگی ات به حق بالاترین مرتبه بزرگی ات و همه مراتب بزرگی ات بزرگ است، خدایا از تو می خواهم به همه مراتب بزرگی ات. خدایا از تو می خواهم از جمالت، به حق بالاترین مرتبه جمالت و همه مراتب جمال تو جمیل است، خدایا از تو می خواهم به همه مراتب جمالت. خدایا تو را می خوانم چنان که فرمان دادی، پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی،
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِها وَکُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّها. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَ نْوَرِهِ وَکُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوسَعِها وَکُلُّ رَحْمَتِکَ واسِعَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّها؛
خدایا از تو می خواهم از شکوهت، به حق بالاترین مرتبه شکوهت و همه مراتب شکوهت شکوهمند است، خدایا از تو می خواهم به همه مراتب شکوهت. خدایا از تو می خواهم از نورت، به حق بالاترین مرتبه نورت و همه نورت نورانی است، خدایا از تو می خواهم به همه نورت. خدایا از تو می خواهم از رحمتت، به حق وسیع ترین مرتبه رحمتت و همه رحمتت وسیع است، خدایا از تو می خواهم به همه رحمتت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَکُلُّ کَمالِکَ کامِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمالِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِأَتَمِّها وَکُلُّ کَلِماتِکَ تامَّةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِماتِکَ کُلِّها. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمائِکَ بِأَکْبَرِها وَکُلُّ أَسْمائِکَ کَبِیرَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمائِکَ کُلِّها؛
خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی. خدایا از تو می خواهم از کمالت به حق بالاترین مرتبه کمالت و همه کمالت کامل است، خدایا از تو می خواهم به همه کمالت. خدایا از تو می خواهم از کلماتت به حق کامل ترین کلماتت و همه کلماتت کامل است، خدایا از تو می خواهم به همه کلماتت. خدایا از تو می خواهم از نام هایت به حق بزرگ ترین آنها و همه نام هایت بزرگ است، خدایا از تو می خواهم به حق همه نام هایت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّها وَکُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّها. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیئَتِکَ بِأَمْضاهَا وَکُلُّ مَشِیئَتِکَ ماضِیَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیئَتِکَ کُلِّها. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِها عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ وَکُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّها؛
خدایا تو را می خوانم، چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان که وعده فرمودی، خدایا از تو می خواهم از توانمندی ات، به حق بالاترین مرتبه توانمندی ات و همه توانمندی ات توانمند است، خدایا از تو می خواهم به همه عزّتت. خدایا از تو می خواهم از مشیتت به حق گذراترین مشیتت و همه مشیتت گذراست، خدایا از تو می خواهم به همه مشیتت. خدایا از تو می خواهم به قدرتت که با آن بر همه چیز برتری گرفتی و همه قدرت تو برتری گیر است، خدایا از تو می خواهم به همه قدرتت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَکُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْ لِکَ بِأَرْضاهُ وَکُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسائِلِکَ بِأَحَبِّها وَکُلُّها إِلَیْکَ حَبِیبَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسائِلِکَ کُلِّها.
خدایا تو را می خوانم، چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان که وعده فرمودی، خدایا از تو می خواهم از علمت به حق کاری ترین آن و همه علم تو کاری است، خدایا از تو می خواهم به همه علمت. خدایا از تو می خواهم از گفتارت به حق پسندیده ترین آن و همه گفتارت پسندیده است، خدایا از تو می خواهم به همه گفتارت. خدایا از تو می خواهم از خواسته هایت به حق محبوب ترین آنها و همه آنها نزد تو محبوب است، خدایا از تو می خواهم به همه خواسته هایت.
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَکُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَکُلُّ سُلْطانِکَ دائِمٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطانِکَ کُلِّهِ؛
خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی. خدایا از تو می خواهم از شرفت به حق بالاترین مرتبه شرفت و همه شرفت شریف است، خدایا از تو می خواهم به همه شرفت. خدایا از تو می خواهم از سلطنتت، به حق پایدارترین آن و همه سلطنتت پایدار می باشد، خدایا از تو می خواهم به همه سلطنتت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَکُلُّ مُلْکِکَ فاخِرٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَلائِکَ بِأَعْلاهُ وَکُلُّ عَلائِکَ عالٍ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَلائِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیاتِکَ بِأَعْجَبِها وَکُلُّ آیاتِکَ عَجِیبَةٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیاتِکَ کُلِّها. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَکُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ؛
خدایا از تو می خواهم از فرمانروایی ات به حق گرانمایه ترین آن و همه فرمانروایی ات گرانمایه است، خدایا از تو می خواهم به همه فرمانروایی ات. خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی. خدایا از تو می خواهم از والایی ات به حق والاترین آن و همه والایی ات والاست، خدایا از تو می خواهم به همه والایی ات. خدایا از تو می خواهم از آیاتت به حق شگفت ترین آیاتت و همه آیاتت شگفت است، خدایا از تو می خواهم به همه آیاتت. خدایا از تو می خواهم از نعمتت به حق دیرینه ترین آن و همه نعمتت دیرین است، خدایا از تو می خواهم به همه نعمتت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِما أَنْتَ فَیهِ مِنَ الشُّؤُوْنِ وَالْجَبَرُوتِ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَکُلِّ جَبَرُوتٍ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِما تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ یَا اللّٰهُ یَا لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِبَهاءِ لا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ، یَا لا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِجَلالِ لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ، یَا لَاإِلٰهَ إِلّا أَنْتَ أَسْأَلُکَ بِلا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ.
خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن، چنان که وعده فرمودی. خدایا از تو می خواهم، به حق آنچه در آن قرار داری از مقام و قدرت مطلقت. خدایا از تو می خواهم به تمام مقام و تمام قدرت مطلقت. خدایا از تو می خواهم به آنچه با آن اجابتم می کنی، زمانی که از تو می خواهم، ای خدا، ای که معبودی جز تو نیست، از تو می خواهم به زیبایی این که معبودی جز تو نیست. ای که معبودی جز تو نیست، از تو می خواهم به بزرگی این که معبودی جز تو نیست. ای که معبودی جز تو نیست، از تو می خواهم به حق این که معبودی جز تو نیست.
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَکُلُّ رِزْقِکَ عامٌّ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَکُلُّ عَطائِکَ هَنِیءٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَطائِکَ کُلِّهِ؛
خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی. خدایا از تو می خواهم از روزی ات به همگانی ترین آن و همه روزی ات همگانی است. خدایا از تو می خواهم به همه روزی ات، خدایا از تو می خواهم از عطایت، به حق گواراترین آن و همه عطایت گواراست. خدایا از تو می خواهم به همه عطایت؛
اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَکُلُّ خَیْرِکَ عاجِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَکُلُّ فَضْلِکَ فاضِلٌ، اللّٰهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ. اللّٰهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَما أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَما وَعَدْتَنِی.
خدایا از تو می خواهم از خیرت به فوری ترین آن و همه خیرت فوری است. خدایا از تو می خواهم به همه خیرت. خدایا از تو می خواهم از احسانت، به حق فزون ترین آن و همه احسانت فزون است، خدایا از تو می خواهم به همه احسانت. خدایا تو را می خوانم چنان که فرمانم دادی، پس اجابتم کن چنان که وعده فرمودی.
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْنِی عَلَی الْإِیمانِ بِکَ، وَالتَّصْدِیقِ برَسُولِکَ عَلَیْهِ وَآلِهِ السَّلامُ، وَالْوِلایَةِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طالِبٍ، وَالْبَراءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ، وَالایْتِمامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلامُ، فَإِنِّی قَدْ رَضیْتُ بِذٰلِکَ یَا رَبِّ.
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا برانگیز بر ایمان به خودت و تصدیق به رسولت (درود خدا بر او و خاندانش باد) ولایت علی بن ابیطالب (ع) و بیزاری از دشمنش و اقتدا به امامان از خاندان محمّد (درود خدا بر آنان باد) که من به این واقعیت راضی شده ام ای پروردگار.
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ فِی الْأَوَّلِینَ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ فِی الْآخِرِینَ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاَ الْأَعْلیٰ، وَصَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِینَ. اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْفَضِیلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ؛
خدایا درود فرست بر محمّد بنده و رسولت در بین پیشینیان و درود فرست بر محمّد در بین آیندگان و درود فرست بر محمّد، در بین آسمانیان و درود فرست بر محمّد در بین فرستادگان. خدایا به محمّد عطا کن، وسیله و شرف و فضیلت و درجه بزرگ؛
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَنِّعْنِی بِما رَزَقْتَنِی، وَبارِکْ لَی فِیما آتَیْتَنِی، وَاحْفَظْنِی فِی غَیْبَتِی وَکُلِّ غائِبٍ هُوَ لِی. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْنِی عَلَی الْإِیمانِ بِکَ وَالتَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُکَ خَیْرَ الْخَیْرِ رِضْوانَکَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِکَ وَالنَّارِ.
خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد و به آنچه روزی ام نمودی خشنود بدار و در آنچه به من عنایت کردی برکت ده و در غیبتم و در غیاب هر غایبی که او از من است نگهدارم باش. خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا بر پایه ایمان به خودت و باور داشتن به پیامبرت برانگیز، خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و از تو می خواهم خوب ترین خوب ها را که خشنودی ات و بهشت است و به تو پناه می آورم از بدترین بدها که خشمت و آتش است.
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاحْفَظْنِی مِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ، وَمِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ، وَمِنْ کُلِّ عُقُوبَةٍ، وَمِنْ کُلِّ فِتْنَةٍ، وَمِنْ کُلِّ بَلاءٍ، وَمِنْ کُلِّ شَرٍّ، وَمِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ، وَمِنْ کُلِّ مُصِیبَةٍ، وَمِنْ کُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَو تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ، وَفِی هٰذِهِ اللَّیْلَةِ، وَفِی هٰذَا الْیَوْمِ، وَفِی هٰذَا الشَّهْرِ، وَفِی هٰذِهِ السَّنَةِ؛
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و مرا نگهدار از هر مصیبت و هر بلا و از هر کیفر و هر فتنه و هر آزمایش و هر شر و هر امر ناپسند و هر پیش آمد و هر آفت که از آسمان بر زمین فرود آمد یا فرود می آید، در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال، خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و از هر شادی و هر خوشی روزی من کن و هر پایداری و هر گشایش و هر عافیت و هر سلامت و هر سخاوت و بخشندگی و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت و هر وسعتی که از آسمان بر زمین نازل شد یا می شود، در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال؛
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاقْسِمْ لِی مِنْ کُلِّ سُرُورٍ وَمِنْ کُلِّ بَهْجَةٍ، وَمِنْ کُلِّ اسْتِقامَةٍ، وَمِنْ کُلِّ فَرَجٍ، وَمِنْ کُلِّ عافِیَةٍ، وَمِنْ کُلِّ سَلامَةٍ، وَمِنْ کُلِّ کَرامَةٍ، وَمِنْ کُلِّ رِزْقٍ واسِعٍ حَلالٍ طَیِّبٍ، وَمِنْ کُلِّ نِعْمَةٍ وَمِنْ کُلِّ سعَةٍ نَزَلَتْ أَو تَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ إِلَی الْأَرْضِ فِی هٰذِهِ السَّاعَةِ، وَفِی هٰذِهِ اللَّیْلَةِ، وَفِی هٰذَا الْیَوْمِ، وَفِی هٰذَا الشَّهْرِ، وَفِی هٰذِهِ السَّنَةِ. اللّٰهُمَّ إِنْ کانَتْ ذُنُوبِی قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِی عِنْدَکَ وَحالَتْ بَیْنِی وَبَیْنَکَ وَغَیَّرَتْ حالِی عِنْدَکَ؛
خدایا بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و روزی من کن از هر شادی و هر خوشی و هر پایداری و هر گشایش و هر عافیت و هر سلامت و هر کرامت و هر روزی وسیع حلال پاک و هر نعمت و هر وسعتی که از آسمان بر زمین نازل شد یا می شود. در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال. خدایا اگر گناهانم مرا در پیشگاهت بی اعتبار ساخته و میان من و تو پرده شده و حالم را نزد تو دگرگون کرده؛
فَإِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی لَایُطْفَأُ وَبِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِیبِکَ الْمُصْطَفیٰ، وَبِوَجْهِ وَلِیِّکَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضیٰ، وَبِحَقِّ أَولِیائِکَ الَّذِینَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضیٰ مِنْ ذُنُوبِی، وَأَنْ تَعْصِمَنِی فِی مٰا بَقِیَ مِنْ عُمْرِی، وَأَعُوذُ بِکَ اللّٰهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِی شَیْءٍ مِنْ مَعاصِیکَ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی، حَتَّیٰ تَتَوَفَّانِی وَأَنَا لَکَ مُطِیعٌ وَأَنْتَ عَنِّی راضٍ، وَأَنْ تَخْتِمَ لِی عَمَلِی بِأَحْسَنِهِ وَتَجْعَلَ لِی ثَوابَهُ الْجَنَّةَ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَهْلَ التَّقْویٰ وَیَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْنِی بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
من از تو می خواهم، به حق نور ذاتت که هیچ گاه خاموش نشود و به آبروی محمّد محبوب برگزیده ات و به آبروی ولی ات علی مرتضی و به حق اولیایت که آنان را برگزیدی، این که بر محمّد و خاندان محمد درود فرستی و آنچه از گناهانم گذشته بیامرزی و در باقی مانده عمر نگهدارم باشی و به تو پناه می آورم، خدایا، از این که هیچ گاه به چیزی از نافرمانی هایت بازگردم تا زنده ام بداری و تا بمیرانی و من فرمان بردار تو باشم و تو از من خشنود باشی و این که عملم را اختتام دهی به نیکوترینش و پاداش آنرا برایم بهشت قرار دهی و با من آن کنی که شایسته آنی، ای شایسته تقوی و ای شایسته آمرزش، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و به رحمتت به من رحم کن، ای مهربان ترین مهربانان.
پنجم:
دعایی که شیخ طوسی و سید ابن طاووس بعد از دو رکعت نماز و «هفتاد مرتبه» استغفار، روایت کرده اند بخوان. اول آن دعا، «الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» است.
در این روز دادن صدقه به تهیدستان به خاطر پیروی از مولای همه مردان و زنان با ایمان و زیارت آن حضرت، شایسته است و مناسب تر «زیارت جامعه» است.


منبع:

1400/05/13
11:46:26
5.0 / 5
778
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد