نور معرفت

آرشیو مطالب : جامعه اسلامی

آیت الله نوری همدانی:

ربا كه توسط برخی بانك ها در حال انجام می باشد منكر به حساب می آید

ربا كه توسط برخی بانك ها در حال انجام می باشد منكر به حساب می آید
پویانفر مطرح كرد:

ضرورت بازگشت هیأت های مذهبی از حسینیه ها به مساجد

ضرورت بازگشت هیأت های مذهبی از حسینیه ها به مساجد
آیت الله فاضل لنكرانی:

پرداخت وام معیشتی به مردم و برداشت حساب اضافه از یارانه ربا نیست

پرداخت وام معیشتی به مردم و برداشت حساب اضافه از یارانه ربا نیست

نسیم انتظار، تبركات مهدوی را به نیازمندان رساند

نسیم انتظار، تبركات مهدوی را به نیازمندان رساند

آیت الله نوری همدانی: فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست

آیت الله نوری همدانی: فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست

آیا عاشورا واقعه ای تكرارپذیر است؟

آیا عاشورا واقعه ای تكرارپذیر است؟
آیت الله مدرسی:

برگزاری منبرهای حسینی در هر سال سبب بقای دین مبین اسلام است

برگزاری منبرهای حسینی در هر سال سبب بقای دین مبین اسلام است
لینک دوستان نور معرفت
نور معرفت

nooremarefat.ir - مالکیت معنوی سایت نور معرفت متعلق به مالکین آن می باشد